Już 16 listopada rozpoczyna się w Warszawie międzynarodowe spotkanie animatorów kultury, twórców, edukatorów oraz działaczy społecznych – ShortCut Europe 2011. W trakcie trzydniowej konferencji odbędą się panele, wystawy, wizyty studyjne oraz dyskusje. W ramach ShortCut Europe młodzi animatorzy kultury z całego kraju będę mieli okazję przedstawić projekty zamieszczone wcześniej na Platformie Kultury. Prezentacja odbędzie się w czwartek 17.11.2011 w Centralnym Basenie Artystycznym w Warszawie o godz. 15.00. Pani Wiceprezes OPAK-u Elżbieta Strzeduła przedstawi w Warszawie projekt Ulica Kultury.

Więcej informacji o kongresie: www.shortcut2011.pl