Dziękujemy za wszystkie nadesłane reportaże, wywiady, notki na bazie archiwów, prasy, kronik! Udało Wam się dotrzeć do miejsc, ludzi, czasów zapomnianych, których historia związana z Opolszczyzną jest niezwykle ciekawa, a coraz rzadziej się o nich pamięta!

Na warsztaty zapraszamy: Paulinę Bartoszek, Paulinę Irlę, Patrycję Jasińską, Annę Kaniowicz, Joannę Moczko, Agnieszkę Morawską, Dawida Podsiadłę, Małgorzatę Szafran, Michała Zgórskiego!

Warsztaty odbędą się w dniach 17 – 19 grudnia 2012 r. w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu przy ul. Żeromskiego 3.

Wśród wyżej wymienionych uczestników warsztatów ogłosimy zwycięzców (po jednym z każdej kategorii), którzy trzeciego dnia warsztatów otrzymają nagrody główne – nowoczesne tablety! Zwycięzcom z góry gratulujemy!

Warsztaty dziennikarskie poprowadzą doświadczeni dziennikarze: Paweł Sito (Radio TOK FM), Beata Łabutin (Gazeta Wyborcza), oraz Mariusz Jarzombek (Radio Opole).