czołowka

Powołanie do życia projektu Miejsce X rozpoczęło się od poszukiwania źródeł finansowania. Początek roku upłynął pod znakiem poszukiwania pieniędzy, sponsorów i partnerów. Miejsce X zostało uwzględnione w funduszach przekazywanych OPAKowi z 1% podatku. Ponadto 15 stycznia otrzymaliśmy zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Od tego czasu w różnych miejscach w Opolu zaczęły pojawiać się charakterystyczne puszki, do których można było wrzucać datki.

Miejsce X zaczęło pojawiać się w lokalnych mediach. Projekt zaistniał na antenie TVP Opole, a także w opolskiej prasie.

Powstanie Miejsca X spotkało się również z aprobatą opolskich organizacji pozarządowych. Na liście poparcia znalazły się: Stowarzyszenie Kulturalne Opole, Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu, Fundacja „krakOFFska 36”, Fundacja Manowce Kultury, Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem MANTIKORA oraz Polski Związek Niewidomych. Rekomendacji udzieliła także Pani Dorota Simonides oraz Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Pani Anna Potocka.

W końcu przyszedł czas na konkretne prace remontowe. W lutym została wykonana ekspertyza techniczna poddasza. Następnie rozpoczęliśmy starania o wynajem pomieszczenia. Umowa najmu została podpisana 15 kwietnia, a następnie 6 maja otrzymaliśmy zgodę na remont. Na początek wykonaliśmy prace porządkowe, polegające na opróżnieniu strychu, wstępnym oszlifowaniu stropów i skuciu tynków. Nawiązujemy współpracę z panem Ryszardem Sujatą, który tworzy dla nas projekt instalacji elektrycznej i pomaga w sprawach związanych z określeniem warunków przyłączenia do sieci i dostawy energii elektrycznej. Firma Leroy Merlin wsparła nas darowizną, dzięki której możliwe było zakupienie narzędzi budowlanych oraz ponad 300 m kabli na potrzeby instalacji elektrycznej. Istotnym etapem prac remontowych był montaż okien, w którym pomogła nam firma Filplast, udzielając również bardzo korzystnego rabatu.

Przed nami jeszcze sporo prac, dlatego też uruchomiliśmy zbiórkę na polakpotrafi.pl