Zażywaj Kulturę to nasz nowy projekt, który ma na celu edukację kulturalną młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Opola. Projekt składa się z dwóch części.

Pierwszą część stanowią spotkania z uczniami opolskich szkół ponadgimnazjalnych, w czasie których przedstawione zostaną placówki oraz organizacje kulturalne z Opola i ich oferta dla młodzieży (zajęcia, wolontariat, współpraca). Ponadto zostaną zaprezentowane informatory kulturalne, strony internetowe oraz inne sposoby pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych w mieście. Spotkania nakierowane są na przedstawienie pozytywnych aspektów aktywności kulturalnej i mają na celu zapobieganie zachowaniom problemowym młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież ponadgimnazjalna będzie poznawała propozycje wydarzeń kulturalnych instytucji i stowarzyszeń, które stanowią twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Ukazane zostaną pozytywne aspekty uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i angażowania się w działalność kulturalną instytucji i organizacji.

Druga część projektu daje uczniom możliwość samodzielnego stworzenia wydarzeń kulturalnych w swoich szkołach. Uczniowie będą mogli zgłosić swoje pomysły na projekty kulturalne dla rówieśników, z których pięć najlepszych będzie przeznaczonych do realizacji. Wybrane wydarzenia zostaną w pełni sfinansowane (700 zł na każdy projekt) i objęte wsparciem merytorycznym doświadczonych animatorów kultury ze Stowarzyszenia OPAK.

W czasie spotkań, oprócz przedstawienia prezentacji multimedialnej, rozdane zostaną materiały informacyjne oraz będzie możliwość krótkiej dyskusji na temat realizacji przez uczniów własnych pomysłów na wydarzenia kulturalne.

Oferujemy zorganizowanie spotkań z uczniami podczas lekcji wychowawczych.

  • Czas trwania spotkania przedstawiającego pełną prezentację i dyskusję to 45 minut.
  • Wymagania techniczne do realizacji spotkania: sala z rzutnikiem (projektorem) – zapewnia szkoła (w razie braku rzutnika – prosimy o kontakt).
  • W celu umówienia spotkania prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: zazywaj.kulture@gmail.com
  • W tytule wiadomości prosimy wpisać: ZGŁOSZENIE.

W treści wiadomości prosimy o następujące informacje:

  • nazwa i adres szkoły
  • ilość zgłaszanych klas (1 klasa = 1 spotkanie)
  • sugerowany termin spotkania (data, godzina) /spotkania odbywają się od 12.11 do 19.12.2014/
  • miejsce spotkania (adres, nr sali)
  • imię i nazwisko wychowawcy oraz jego numer telefonu

Udział w projekcie jest darmowy. Projekt organizowany jest w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

//////////Formularz do pobrania do drugiej części projektu:POMYSŁ NA PROJEKT! Zażywaj Kulturę! ////// Ślij go na adres zazywaj.kulture@gmail.com  do 12.12.2014 r./////////

W razie pytań prosimy o kontakt.

Zapraszamy!
Stowarzyszenie OPAK