Stowarzyszenie OPAK – Opolski Projektor Animacji Kulturalnych z siedzibą w Opolu przy ul.H.Sienkiewicza 20 oficyna otrzymało w dniu 15 stycznia 2014 roku decyzję numer 18/2014 o możliwości przeprowadzenia zbiórki publicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 31 grudnia 2014 r. wydaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewska 27.

W czasie trwania zbiórki publicznej środki były pozyskiwane poprzez poniższe formy:

– dobrowolne wpłaty na specjalne konto bankowe o numerze 88 1940 1076 3079 3831 0005 0000,

– zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestorskich,

– zbiórki datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

 

W ramach zbiórki publicznej udało się zebrać kwotę 3552,50 zł. Na konto wpłynęły wpłaty na łączną kwotę 1311,84 zł, z kolei do puszek kwestorskich i skarbon stacjonarnych przekazano  2240,66 zł.

Zebrane środki wydatkowaliśmy w następujący sposób:

– 99,63 zł – inwentaryzacja przewodów kominowych ,

– 1752,45 zł – zakup i montaż okien ,

– 500 zł – przygotowanie dokumentacji elektrycznej,

– 1200,42 zł – materiały do remontu, narzędzia, okulary, maski, halogen etc., papier ścierny do szlifowania , Worki do odkurzacza budowlanego , materiały do instalacji elektrycznej.

Celem zbiórki publicznej było pozyskanie funduszy  na:

– sfinansowanie remontu strychu tj. zakup niezbędnych materiałów (budowlanych, wykończeniowych np.farby, gładzie, cement etc.), drzwi, okien, mebli, wyposażenie pracowni artystycznych, remont podłóg etc.

– sfinansowanie organizacji wydarzeń artystycznych, kulturalnych i społecznych odbywających się w Miejscu X tj.  wynagrodzenia dla artystów, trenerów prowadzących warsztaty, koordynatorów artystycznych, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia spotkań, warsztatów np.materiały plastyczne, artystyczne, rzutnik), przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych np. plakaty, ulotki.

Z uwagi na nieukończenie remontu Miejsca X, planujemy kontynuować zbiórkę publiczną w 2015 r.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim osobom, które nas wspomogły !!