Zarząd:

  • Prezes – Seweryn Ptak,
  • Wiceprezes – Dominika Armatys,
  • Wiceprezes – Jagoda Migoń,
  • Sekretarz – Clara Kleininger,
  • Skarbnik – Magdalena Bardzik.
    Kadencja Zarządu trwa do lutego 2021 roku.

Członkowie:

Kuba Bernacki, Dominika Bilik, Beata Kasza, Katarzyna Krzyżok, Iga Lubczańska,  Dagmara Michna,  Katarzyna Sadecka, Elżbieta Strzeduła, i Wiktoria Żytyńska.

Wolontariusze:

Sylwia Głąbica, Emilia Jendryassek, Marta Szostak, Michał Terpiłowski, Filip Wiśniewski.