Zarząd:

  • Prezes – Dominika Bilik,
  • Wiceprezes – Dominika Armatys,
  • Wiceprezes – Seweryn Ptak,
  • Sekretarz – Jagoda Migoń,
  • Skarbnik – Magdalena Bardzik.
    Kadencja Zarządu trwa do lutego 2018 roku.

Członkowie:

Katarzyna Adamczak,  Kuba Bernacki, Beata Kasza,  Clara Kleininger, Katarzyna Krzyżok, Iga Lubczańska,  Dagmara Michna,  Julia Podborączyńska, Juliane Preiß, Katarzyna Sadecka, Elżbieta Strzeduła, i Wiktoria Żytyńska

Wolontariusze:

Agnieszka Cichocka, Sylwia Głąbica, Emilia Jendryassek, Aleksandra Kapij, Patrick „McGlee”,  Marta Szostak, Michał Terpiłowski, Filip Wiśniewski.