Kategoria:

warsztaty

Data:

28 października 2019
15:00 - 16:30

Lokalizacja:

miejsce x

Zapraszam wszystkich którzy chcieliby porozmawiać o przemijaniu, życiu i umieraniu na proces grupowy (rodzaj debaty), który odbędzie się w ostatni piątek października (25.10) w Miejscu X przy ulicy Sienkiewicza 20.
Proces grupowy to charakterystyczne dla pracy z procesem podejście, uwzględniające różnorodność poglądów i stanowisk pojawiających się zazwyczaj wobec danego zagadnienia. Stwarza możliwość otwarcia się na doświadczenia innych ludzi i poprzez nie skonfrontowania się z samymi sobą – takimi jakimi się znamy i nie znamy. Pojawia się samowiedza i, co za tym idzie, możliwość wzrostu z uwzględnieniem różnorodnych, również tych najgłębszych potrzeb.
Spotkanie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy mailowo: bereznickaanna@gmail.com