Kolejną częścią projektu “Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji” w ramach Promesy Kolberg  są wykłady, które odbędą się w Muzeum Śląska Opolskiego w okresie od marca do maja 2014 r.. W ramach wykładów usłyszymy o badaniach pieśni ludowych, scenicznym obliczu muzyki ludowej oraz inspiracji.  Podczas prelekcji muzycy, etnologowie, animatorzy kultury oraz etnomuzykolodzy przybliżą muzyczną kulturę ludową, zwłaszcza pieśni. Słuchacze będą mogli dowiedzieć się jak pracuje etnomuzykolog i jak prace dokumentujące muzykę ludową wyglądały w przeszłości.

//// TERMINY WYKŁADÓW ////

czwartek, 27 marca 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
mgr Olga Chojak – Współczesne badania pieśni i muzyki ludowej

 

środa, 2 kwietnia 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
dr Tomasz Nowak – Taniec ludowy w życiu i na scenie

 

wtorek, 22 kwietnia 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
mgr Iwona Wylęgała –  Dokumentowanie i rekonstrukcja pieśni ludowych

 

środa, 7 maja 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
dr Weronika Grozdew – Kołacińska – Folklor muzyczny jako inspiracja

 

piątek, 23 maja 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
mgr Zuzanna Morawiecka – Pastuszenko i Jurij Pastuszenko – Pieśni ludowe w kontekście wzajemnych wpływów i przemian.

 

mgr Olga Chojak – pochodząca z Wrocławia muzykantka, etnolog, animatorką kultury na muzykę ludową patrzy z rozmaitej perspektywy. Jako współzałożycielka i liderka stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej (od 2004 roku), organizuje koncerty i festiwale, prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego. Na spotkaniu opowie o tym jak wyglądają prowadzone przez nią terenowe badania folkloru muzycznego na Dolnym Śląsku i jak reagują ludzie na kogoś tak dziwnego jak etnolog. Efekt prac badawczych i rekonstrukcyjnych Olgi Chojak i zespołu uznanie na Festiwalu w Kazimierzu w 2012r.  „Pieśni Odzyskane” zdobyły główną nagrodę w kategorii folklor rekonstruowany wykonaniem pieśni ludowych przywiezionych na Dolny Śląsk przez przesiedleńców. A my będziemy mieli przyjemność gościć go w ramach niniejszego projektu na koncercie finałowym w szkole muzycznej 8 czerwca.

dr Tomasz Nowak – taniec dla nas współcześnie to dobra zabawa, show, wydarzenie artystyczne. Natomiast jeśli chodzi o taniec ludowy to w tradycyjnej społeczności pełnił on inne jeszcze role. O obrzędowym aspekcie tańca, czyli co i po co tańczono na wsiach i dlaczego było to tak istotne opowie dr Tomasz Nowak, wykładowca m.in. Instytutu Muzykologii na UW, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz twórca Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego. Zajmuje się tańcem ludowym od strony naukowej oraz praktycznej. Prowadził badania terenowe na Podlasiu, Mazowszu, Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Bada i dokumentuje tradycyjne oblicze tańca a także przemiany, którym on podlega. Dlatego wielu ciekawych rzeczy słuchacze będą mogli dowiedzieć się o tym jak scena i chęć pokazywania na niej tańców ludowych wpływa na ich tradycyjny charakter.

mgr Iwona Wylęgała – etnolog, od kilku lat prowadzi warsztaty wokalne pieśni ludowych w MWO w Bierkowicach oraz zespół śpiewu tradycyjnego „Niezłe Ziółka”. Oprócz działalności koncertowo – edukacyjnej interesuje się praktyką wykonawczą pieśni ludowych. Obecnie pracuje nad wykonawstwem pieśni ludowych z Opolszczyzny studiując nagrania archiwalne. W ich kontekście opowie o podejściu do zapisywania folkloru muzycznego począwszy od metody ołówkowej Oskara Kolberga, przez Akcję Zbierania Folkloru w latach 50-tych XX w. aż do współczesności. Jakie błędy popełniano i z czego one wynikały oraz na co musi uważać osoba rekonstruująca sposób śpiewania pieśni ludowych to kolejny aspekt, który będzie poruszany na wykładzie. Zostanie on także wzbogacony o prezentację pieśni śląskich.
 

dr Weronika Grozdew – Kołacińska – jest  wykładowcą na Muzykologii UW i KUL, w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW,  współtworzy Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Pracuje dla Instytutu Sztuki PAN, PR 2 Polskiego Radia oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność. Jako wokalistka opowie o tym, jak sama inspiruje się pieśniami i muzyką ludową w projekty na pograniczu stylów i kultur m.in. wraz z zespołami  Sarakina, Swoją Drogą, Village Kollektiv, Mosaic. Jako etnomuzykolog zwróci uwagę w jaki sposób taką muzykę postrzegają i włączają do swojego repertuaru inni artyści. Podzieli się z nami doświadczeniem osoby prowadzącej warsztaty śpiewacze polskich i bułgarskich pieśni zwracając uwagę na to, co tradycyjny śpiew ludowy może dać współczesnemu, nie związanemu z kulturą ludową człowiekowi.


mgr Zuzanna Morawiecka – Pastuszenko i Jurij Pastuszenko – badając i rejestrując pieśni ludowe na rubieży polsko – ukraińskiej, Ukrainie oraz wśród repatriantów z Bośni na Dolnym Śląsku stykają się z wzajemnym przenikaniem muzycznych zjawisk kultury. Opowiedzą więc o wpływach jakie jedne pieśni wywierają na drugie w melodyce, barwie śpiewu, sposobie artykułowania, gwarze oraz czy w ogóle zasadne jest wyznaczanie między nimi granic. Jako, że samo mówienie o muzyce jest niewystarczające, będziemy mogli wysłuchać kilku wykonanych przez gości przykładów na poparcie teorii. Jurij jest etnomuzykologiem z Kijowa. Oprócz badań, dokumentowania i kontynuacji ukraińskich tradycji wokalnych prowadzi działalność koncertową i edukacyjną, w tym liczne warsztaty śpiewacze. Jest członkiem naukowo-badawczego zespołu “Drewo”, a inny zespół – „More.” tworzy wraz z żoną. Z kolei Zuzanna Morawiecka – Pastuszenko, kulturoznawca, oprócz działalności muzycznej jest autorką tekstów na temat tradycyjnej kultury muzycznej w kontekście zmiany i współczesności zamieszczanych m.in. na portalach internetowych poświęconych kulturze ludowej.

_____________________________________________________

Organizator: Stowarzyszenie OPAK

Partnerzy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,

Patronat medialny: TVP Opole,  Kulturalne Opole.pl , Tektura Opolska ,

Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.