Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych w skrócie OPAK to organizacja powstała w marcu 2009 roku w Opolu zrzeszająca młodych duchem i ciałem animatorów kultury, artystów oraz aktywistów. Działania Opak’owców jak i ich samych cechuje duża kreatywność i różnorodność.

Główne cele OPAK-u to:
– inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności artystycznej,
– ochrona i promocja kulturowego dziedzictwa miasta i regionu,
– podejmowanie i wspieranie prorozwojowych inicjatyw w Opolu i w regionie.

Stowarzyszenie realizuje projekty zarówno w sferze kulturalno- artystycznej, jak i społecznej. Pomysły, które realizujemy często należą i będą należeć do tych bardziej na OPAK.