Zarząd:

  • Prezeska – Maria Bitka
  • Wiceprezeska – Magdalena Hodyra
  • Skarbnik – Aleksandra Markiw
    Kadencja Zarządu trwa do lutego 2023 roku.

Członkowie:

Kuba Bernacki, Patrycja Szufa

Wolontariusze:

Lidia Ciepielowska, Jadwiga Wybraniec, Jowita Lis