Zażywaj Kulturę to projekt, który  ma na celu edukację kulturalną młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Opola. 

Pierwszą część stanowią spotkania z uczniami opolskich szkół ponadgimnazjalnych, w czasie których przedstawione zostaną placówki oraz organizacje kulturalne z Opola i ich oferta dla młodzieży (zajęcia, wolontariat, współpraca). Ponadto zostaną zaprezentowane informatory kulturalne, strony internetowe oraz inne sposoby pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych w mieście. Spotkania nakierowane są na przedstawienie pozytywnych aspektów aktywności kulturalnej i mają na celu zapobieganie zachowaniom problemowym młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież ponadgimnazjalna będzie poznawała propozycje wydarzeń kulturalnych instytucji i stowarzyszeń, które stanowią twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Ukazane zostaną pozytywne aspekty uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i angażowania się w działalność kulturalną instytucji i organizacji.

W dalszym ciągu oferujemy zorganizowanie spotkań z uczniami podczas lekcji wychowawczych.

  • Czas trwania spotkania przedstawiającego pełną prezentację i dyskusję to 45 minut.
  • Wymagania techniczne do realizacji spotkania: sala z rzutnikiem (projektorem) – zapewnia szkoła (w razie braku rzutnika – prosimy o kontakt).
  • W celu umówienia spotkania prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: opak1234@gmail.com
  • W tytule wiadomości prosimy wpisać: ZAŻYWAJ KULTURĘ.

W treści wiadomości prosimy o następujące informacje:

  • nazwa i adres szkoły
  • ilość zgłaszanych klas (1 klasa = 1 spotkanie)
  • sugerowany termin spotkania (data, godzina) /spotkania odbywają się w bieżącym roku szkolnym 2016/2017.
  • miejsce spotkania (adres, nr sali)
  • imię i nazwisko wychowawcy oraz jego numer telefonu 

Udział w projekcie jest darmowy.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Zapraszamy!
Stowarzyszenie OPAK