STATUT_OPAK

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych przekazuje do wiadomości publicznej sprawozdania finansowe i merytoryczne za lata:

2016, do pobrania:
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
wpisz numer KRS 0000326670

2015, do pobrania:
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
wpisz numer KRS 0000326670

2014, do pobrania:
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
wpisz numer KRS 0000326670

2013, do pobrania:
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
wpisz numer KRS 0000326670

2012, do pobrania:
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
wpisz numer KRS 0000326670

2011, do pobrania:
Sprawozdanie merytoryczne 2011
Bilans 2011r – OPAK
Rachnek Zysków i Strat- OPAK-2011r
STOW. OPAK INF.DOD.,2011

2010, do pobrania:
Sprawozdanie merytoryczne 2010
BILANS 2010- OPAK
RZiS , 2010R – OPAK
STOW. OPAK INF.DOD.,2010

2009, do pobrania:
Sprawozdanie merytoryczne 2009
bilans 2009
rachunek_wynikow_2009
STOW. OPAK INF.DOD.,2009 (1)