Wspólnie z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora oraz Młodzieżowym Domem Kultury zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w projekcie LATO w TEATRZE !!

Lato w Teatrze odbędzie się w dniach 29 czerwca – 12 lipca 2015 r. Przeznaczone będzie dla 40 uczestników w wieku 6 – 12 lat. Warsztaty będą odbywały się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.

Podczas procesu rekrutacyjnego, prosimy dzieci o przygotowanie prac pt. „SEN, KTÓRY NAJBARDZIEJ PAMIĘTAM”. Przyjmujemy wszelkie prace twórcze, charakteryzujące się dowolnie wybraną formą artystyczną. Temat pracy może być wyrażony w formie pisemnej (np. opowiadanie, wiersz), plastycznej (dowolna technika) lub w formie mini etiudy aktorskiej lub filmowej, czy wariacji muzycznej. Tego rodzaju etiudy można nagrać np. telefonem komórkowym i dostarczyć na płycie dvd.

Do wszystkich prac prosimy obowiązkowo dołączyć kwestionariusz z danymi uczestnika i danymi kontaktowymi do rodzica/opiekuna, który jest dostępny tutaj: Kwestionariusz dla kandydata LATO w TEATRZE + 2015
Zgłoszeni przyjmowane są w teatrze do 19 czerwca.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować udział dziecka w trakcie trwania całego turnusu, czyli w dniach 29 czerwca – 12 lipca 2015. Przed rozpoczęciem warsztatów, rodzice/opiekunowie prawni uczestników warsztatów zobowiązani są podpisać regulamin warsztatów LATO w TEATRZE 2015. Regulamin dostępny jest tutaj: Regulamin warsztatów Lato w Teatrze+ 2015

TEMATYKA, INSPIRACJE

Tematem tegorocznej edycji warsztatów LwT chcemy uczynić SNY DZIECI.

Sen pełni istotną rolę. W czasie snu dokonuje się regeneracja organizmu, ale i próba poradzenia sobie z nagromadzonymi w ciągu dnia emocjami, zdarzeniami, myślami, z którymi nie udało się uporać w ciągu dnia. Sny są także przejawem nieskrępowanej wyobraźni ludzkiej i niewyczerpanym źródłem inspiracji. Nas sen będzie interesował w kontekście jak najpełniejszego wyrażenia przez dziecko swojej osobowości i dania mu narzędzi, by twórczo potrafiło czerpać z bogactwa swojej wyobraźni.

Na naszych warsztatach będziemy uczyli się technik relaksacyjnych, skutecznej komunikacji, mówienia o swoich uczuciach, wrażeniach, słuchania innych. Będziemy mówić o tym, jak zwiększyć komfort snu i sprawić, by sny były lepsze i piękniejsze. I jak je lepiej zapamiętywać, by następnie przełożyć je na język sceniczny, plastyczny, filmowy, czy muzyczny. Efektem warsztatów będzie pokaz finałowy w formie spektaklu teatralnego (grupy: aktorska, kostiumowo-scenograficzna i muzyczna) oraz seansu filmowego (grupa filmowo-reporterska).

Dodatkową atrakcją warsztatów ma być wymiana międzynarodowa i międzykulturowa snów. Za pośrednictwem zaprzyjaźnionych instytucji, artystów i animatorów kultury, którzy pracują na co dzień z dziećmi i młodzieżą m.in. we Francji i Maroku, zorganizujemy „giełdę snów”, podczas której zaprezentujemy prace dzieci pochodzących z różnych krajów, dorastających w odmiennych kręgach kulturowych. Nasza wystawa ma stać się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy dziećmi z całego świata, zachęcić do nawiązania dialogu międzykulturowego, ale przede wszystkim uświadomić dzieciom siłę wspólnoty ponad podziałami.

PRZEBIEG

Warsztaty będą prowadzone w czterech grupach:

  • aktorskiej (prowadząca – JOANNA GRABOWIECKA)
  • kostiumowo-scenograficznej (prowadząca – Małgorzata Dąbrowska)
  • muzycznej (prowadzący – Agnieszka Lucya i Tomasz Kurowski)
  • filmowo-reporterskiej (prowadząca – Ewa Kabza)

Pierwszy tydzień zajęć ma charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy poznają tajniki związane z charakterem danej grupy. W drugim tygodniu, rozpoczynającą się prace nad pokazem finałowym, w którym biorą udział uczestnicy. Pokaz finałowy zostanie zaprezentowany dwukrotnie na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 11 i 12 lipca 2015.

Warsztaty prowadzone we wszystkich czterech grupach pozwolą rozwinąć osobowość dziecka poprzez pracę twórczą. Wyrażenie swoich snów za pomocą różnych środków ekspresji: snów najpiękniejszych, koszmarów, postaci w nich się pojawiających, opowiedzenie o panującym w nich klimacie, o barwach i kształtach, spowoduje uświadomienie sobie własnych lęków. Wyprowadzenie ich na światło dzienne pozwoli skonfrontować się z problemem, oswoić, zrozumieć, dosłownie też wziąć go w ręce i animować, kontrolować. Taka zabawa będzie miała charakter twórczy i terapeutyczny. Trudno jest mówić otwarcie o własnych odczuciach, zwłaszcza, gdy bezpośrednio o nie pytamy. Zajęcia aktorskie, plastyczne, muzyczne i filmowe dadzą więc możliwość wyrażania ich różnymi środkami. Poszczególne dziedziny sztuki odegrają tu ogromną rolę, bo umożliwią ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z własnej perspektywy. Kontakt ze sztuką zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy rozwinie ekspresję, zdolność do działania i osiągania celu. Wypracuje poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudzi zaciekawienie i wrażliwość. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na kształtowanie się człowieka.

PROWADZĄCY

grupa aktorska, JOANNA GRABOWIECKA

Joanna Grabowiecka – Absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Arts du spectacle na Université Paris VIII, teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studium projektowania scenografii i dekoracji teatralnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia naukowe za rok 2008/2009. Reżyserka. Jej spektakle  pokazywane były w Polsce, Francji i w Maroku. Uczestniczka międzynarodowych warsztatów dramaturgicznych, reżyserka czytań performatywnych, autorka warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

grupa kostiumowo-scenograficzna – MAŁGORZATA DĄBROWSKA – scenografka, autorka scenograficznych realizacji teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Absolwentka Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako scenografka i autorka kostiumów współpracowała z Akademią Teatralną w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, Akademią Filmu i Telewizji w Warszawie, Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie. Projektowała scenografię do spektakli, filmu krótkometrażowego i programów TVP.  Kilkakrotnie prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci.

grupa muzyczna AGNIESZKA LUCYA, TOMASZ KUROWSKI

AGNIESZKA LUCYA – wokalistka, pianistka, skrzypaczka, aktorka i fotografka. Absolwentka paryskiej École Normale de Musique de Paris w klasach skrzypiec i śpiewu klasycznego, Conservatoire à Rayonnement Départemental de Gennevilliers w klasach śpiewu klasycznego oraz fortepianu, Conservatoire à Rayonnement Régional Aubervilliers La Courneuve w klasie śpiewu klasycznego. Lekcje aktorstwa pobierała w podparyskim CRD Créteil. W zakresie wokalistyki jazzowej kształciła się z nauczycielami instytutów Natural Voice Perfection oraz Interantional Voice Teachers of Mix. Studiowała edukację muzyczną na Uniwersytecie w Bremie (Niemcy). Poza muzyką zajmuje się aktorstwem oraz fotografią. Przez 4 lata prowadziła zajęcia muzyczno-teatralne w Polskiej Szkole w Paryżu. Prowadziła także chórki dziecięce w szkołach muzycznych we Francji i uczyła gry na pianinie wprowadzając niekonwencjonalne metody, które przede wszystkim miały za zadanie otworzyć dzieci na radość z uczenia się gry na instrumencie, śpiewania i przebywania z muzyką, a nie rozwijaniem konkurencji i wirtuozostwa. Brała udział w projektach improwizacyjnych jednoczących świat profesjonalnych muzyków z osobami głuchoniemymi i tancerzami.

TOMASZ KUROWSKI – gitarzysta, kompozytor, producent muzyczny. Absolwent Reżyserii Dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współtwórca muzyki do spektakli teatralnych oraz czytań performatywnych. Jest muzykiem poszukującym, eksperymentującym, poruszającym się w wielu stylach. Od 2012 roku ściśle współpracuje z Agnieszką Lucyą. W duecie artyści eksplorują wolność jazzu, piękno klasyki, uczucia bluesa i abstrakcję nowoczesnej awangardy. Wspólnie  występują także dla publiczności przedszkolnej i szkolnej prezentując piosenki w różnych językach promując wielokulturowość.

grupa filmowo-reporterska – EWA KABZA – absolwentka Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Gościnnie grała w Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy. Współautorka i autorka filmów dokumentalnych. Wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych w Legnicy, pracowała we Wrocławskim Domu Dziecka, gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne. Zajęcia zakończone były publiczną projekcją wspólnie zrealizowanego filmu. Stale współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych w Legnicy, gdzie współprowadzi działania teatralno-filmowe, jako operator kamery, reżyser i opiekun grupy filmowej.