OPAK włącza się w obchody roku Oskara Kolberga projektem Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji”, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolberg 2014  – Promesa.

“Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji” to projekt edukacyjny kładący nacisk na kontakt z żywą pieśnią ludową, przede wszystkim śląską, a skierowany zarówno do dzieci jak i dorosłych.
___________________________________________________________________

KONCERT

Stowarzyszenie OPAK zaprasza na finałowy koncert “Pieśni śląskie i ze Śląska. Czego Kolberg nie zapisał…” w ramach projektu „Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji”.

Koncert odbędzie się 8 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 18

Wystąpią uczestnicy grup warsztatowych oraz zespoły:

Dzióbki, Wte i nazod, Pieśni odzyskane, Niezłe Ziółka.

Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kiosku Kulturalnym, przy ul.Piastowskiej 17 do 7 czerwca oraz przed koncertem.

___________________________________________________________________
WYKŁADY

Kolejną częścią projektu “Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji”  są wykłady, które odbędą się w Muzeum Śląska Opolskiego w okresie od marca do maja. W ramach wykładów usłyszymy o badaniach pieśni ludowych, scenicznym obliczu muzyki ludowej oraz inspiracji.  Podczas prelekcji muzycy, etnologowie, animatorzy kultury oraz etnomuzykolodzy przybliżą muzyczną kulturę ludową, zwłaszcza pieśni. Słuchacze będą mogli dowiedzieć się jak pracuje etnomuzykolog i jak prace dokumentujące muzykę ludową wyglądały w przeszłości.

//// TERMINY WYKŁADÓW ////

czwartek, 27 marca 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
mgr Olga Chojak – Współczesne badania pieśni i muzyki ludowej

 

środa, 2 kwietnia 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
dr Tomasz Nowak – Taniec ludowy w życiu i na scenie

 

wtorek, 22 kwietnia 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
mgr Iwona Wylęgała –  Dokumentowanie i rekonstrukcja pieśni ludowych

 

środa, 7 maja 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
dr Weronika Grozdew – Kołacińska – Folklor muzyczny jako inspiracja

 

piątek, 23 maja 2014 r. g.18:00, Muzeum Śląska Opolskiego
mgr Zuzanna Morawiecka – Pastuszenko i Jurij Pastuszenko – Pieśni ludowe w kontekście wzajemnych wpływów i przemian.

 

mgr Olga Chojak – pochodząca z Wrocławia muzykantka, etnolog, animatorką kultury na muzykę ludową patrzy z rozmaitej perspektywy. Jako współzałożycielka i liderka stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej (od 2004 roku), organizuje koncerty i festiwale, prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego. Na spotkaniu opowie o tym jak wyglądają prowadzone przez nią terenowe badania folkloru muzycznego na Dolnym Śląsku i jak reagują ludzie na kogoś tak dziwnego jak etnolog. Efekt prac badawczych i rekonstrukcyjnych Olgi Chojak i zespołu uznanie na Festiwalu w Kazimierzu w 2012r.  „Pieśni Odzyskane” zdobyły główną nagrodę w kategorii folklor rekonstruowany wykonaniem pieśni ludowych przywiezionych na Dolny Śląsk przez przesiedleńców. A my będziemy mieli przyjemność gościć go w ramach niniejszego projektu na koncercie finałowym w szkole muzycznej 8 czerwca.

dr Tomasz Nowak – taniec dla nas współcześnie to dobra zabawa, show, wydarzenie artystyczne. Natomiast jeśli chodzi o taniec ludowy to w tradycyjnej społeczności pełnił on inne jeszcze role. O obrzędowym aspekcie tańca, czyli co i po co tańczono na wsiach i dlaczego było to tak istotne opowie dr Tomasz Nowak, wykładowca m.in. Instytutu Muzykologii na UW, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz twórca Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego. Zajmuje się tańcem ludowym od strony naukowej oraz praktycznej. Prowadził badania terenowe na Podlasiu, Mazowszu, Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Bada i dokumentuje tradycyjne oblicze tańca a także przemiany, którym on podlega. Dlatego wielu ciekawych rzeczy słuchacze będą mogli dowiedzieć się o tym jak scena i chęć pokazywania na niej tańców ludowych wpływa na ich tradycyjny charakter.

mgr Iwona Wylęgała – etnolog, od kilku lat prowadzi warsztaty wokalne pieśni ludowych w MWO w Bierkowicach oraz zespół śpiewu tradycyjnego „Niezłe Ziółka”. Oprócz działalności koncertowo – edukacyjnej interesuje się praktyką wykonawczą pieśni ludowych. Obecnie pracuje nad wykonawstwem pieśni ludowych z Opolszczyzny studiując nagrania archiwalne. W ich kontekście opowie o podejściu do zapisywania folkloru muzycznego począwszy od metody ołówkowej Oskara Kolberga, przez Akcję Zbierania Folkloru w latach 50-tych XX w. aż do współczesności. Jakie błędy popełniano i z czego one wynikały oraz na co musi uważać osoba rekonstruująca sposób śpiewania pieśni ludowych to kolejny aspekt, który będzie poruszany na wykładzie. Zostanie on także wzbogacony o prezentację pieśni śląskich.
 

dr Weronika Grozdew – Kołacińska – jest  wykładowcą na Muzykologii UW i KUL, w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW,  współtworzy Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Pracuje dla Instytutu Sztuki PAN, PR 2 Polskiego Radia oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność. Jako wokalistka opowie o tym, jak sama inspiruje się pieśniami i muzyką ludową w projekty na pograniczu stylów i kultur m.in. wraz z zespołami  Sarakina, Swoją Drogą, Village Kollektiv, Mosaic. Jako etnomuzykolog zwróci uwagę w jaki sposób taką muzykę postrzegają i włączają do swojego repertuaru inni artyści. Podzieli się z nami doświadczeniem osoby prowadzącej warsztaty śpiewacze polskich i bułgarskich pieśni zwracając uwagę na to, co tradycyjny śpiew ludowy może dać współczesnemu, nie związanemu z kulturą ludową człowiekowi.


mgr Zuzanna Morawiecka – Pastuszenko i Jurij Pastuszenko – badając i rejestrując pieśni ludowe na rubieży polsko – ukraińskiej, Ukrainie oraz wśród repatriantów z Bośni na Dolnym Śląsku stykają się z wzajemnym przenikaniem muzycznych zjawisk kultury. Opowiedzą więc o wpływach jakie jedne pieśni wywierają na drugie w melodyce, barwie śpiewu, sposobie artykułowania, gwarze oraz czy w ogóle zasadne jest wyznaczanie między nimi granic. Jako, że samo mówienie o muzyce jest niewystarczające, będziemy mogli wysłuchać kilku wykonanych przez gości przykładów na poparcie teorii. Jurij jest etnomuzykologiem z Kijowa. Oprócz badań, dokumentowania i kontynuacji ukraińskich tradycji wokalnych prowadzi działalność koncertową i edukacyjną, w tym liczne warsztaty śpiewacze. Jest członkiem naukowo-badawczego zespołu “Drewo”, a inny zespół – „More.” tworzy wraz z żoną. Z kolei Zuzanna Morawiecka – Pastuszenko, kulturoznawca, oprócz działalności muzycznej jest autorką tekstów na temat tradycyjnej kultury muzycznej w kontekście zmiany i współczesności zamieszczanych m.in. na portalach internetowych poświęconych kulturze ludowej.

_____________________________________________________

WARSZTATY WOKALNE TRADYCYJNYCH PIEŚNI LUDOWYCH DLA DOROSŁYCH

Z kolei dorośli będą zgłębiać tajniki śpiewu tradycyjnego, symbolikę, charakterystyczne cechy pieśni oraz jej przemiany biorąc udział w warsztatach wokalnych w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Osoby biorące udział w warsztatach nauczą się technik tradycyjnego śpiewu ludowego, zaczynając od wydobywania głosu. Zapoznają się z takimi pojęciami jak: tradycja ustna,jedno i wielogłosowość, wariantowość, rodzaje i funkcje pieśni, zaśpiew, symbolika. Będą również interpretować tekst przy pomocy wskazówek prowadzącej. Poznają cechy i funkcje pieśni na konkretnych przykładach. Dowiedzą się w jaki sposób wykonywano pieśni ze względu na ich rodzaj i pochodzenie, a także o tym, czego nie da się zapisać nutami. W ten sposób oprócz nauki śpiewu poznają związek pieśni z życiem i pojmowaniem świata przez mieszkańców wsi . Uczestnicy warsztatów śpiewaczych będą mieli okazję prześledzić drogę pieśni ludowej od autentycznej postaci do stylizacji muzycznej. Na koniec warsztatów odbywać się będą próby do koncertu finałowego.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: opak.kolberg@gmail.com lub dostarczyć do Kiosku Kulturalnego do 19 marca. Warsztaty rozpoczną się w ostatnim tygodniu marca 2014 roku.

DO POBRANIA:
formularz dla dorosłych
regulamin

___________________________________________________________________

WARSZTATY DLA GRUP ŚWIETLICOWYCH

W opolskich świetlicach środowiskowych zostanie przeprowadzony cykl warsztatów:
Podczas warsztatów śpiewaczych dzieci przekonają się co to znaczy śpiewać tradycyjnie. Nie pozostaną w roli biernego słuchacza –  nauczą się wydobywać tzw. „biały” głos. Śpiewając pieśni zmierzą się z gwarą. Zapoznają się również z pojęciami takimi jak jedno i wielogłos, zaśpiew, a capella, obrzęd. Wszystko odbywać się będzie w formie zabaw dźwiękowych i ruchowych.

Następnie dzieci  ze świetlic wezmą udział w warsztatach plastycznych, podczas których zbudują proste instrumenty z różnych materiałów, które wcześniej gromadzą: kubki, garnki, tarki, sztućce, rolki po papierze toaletowym, słoiczki, szklanki, plastikowe pojemniki rurki, nakrętki po napojach, łupki po orzechach, materiały, patyki itp. Powstaną grzechotki, bębenki, przeszkadzajki różnego typu i inne. Dzieci stworzą instrumenty tak, jak kiedyś tworzono je na wsi – z tego co było dostępne.

Warsztaty muzyczne, będą elementem łączącym cały cykl warsztatów. Staną się dla dzieci okazją do sprawdzenia możliwości akustycznych zrobionych przez siebie instrumentów z recyklingu. Nauczą się rytmiki oraz gry, współdziałania w orkiestrze. Odbędą się próby aranżacji utworów przy  akompaniamencie skrzypiec kontrabasu oraz nauczonych wcześniej piosenek. Warsztaty muzyczne będą przygotowywały dzieci do występu podczas koncertu finałowego.

Cykl warsztatów potrwa około 8-10 tygodni, proponowany harmonogram:

warsztaty śpiewacze – 4 spotkania raz w tygodniu po 1 godzinie

warsztaty plastyczne – 1 spotkanie po 2 godziny

warsztaty muzyczne – 4 spotkania raz w tygodniu po 1 godzinie

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: opak.kolberg@gmail.com do 12 marca.

DO POBRANIA:
formularz dla świetlic
regulamin

___________________________________________________________________

WARSZTATY DLA UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

Przygotowaliśmy również propozycję warsztatów dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu:

Warsztaty wokalne – będą dostosowanym do wieku dawkowaniem teorii podczas prób mierzenia się z tradycyjnym śpiewem. Ćwiczeniami głosowe, sposób wykonywania pieśni ludowych zostaną omówione i zaprezentowane na przykładach. Uczestnicy dowiedzą się też w jaki sposób podchodzono do folkloru muzycznego, jak go zbierano od czasów Oskara Kolberga oraz jak to się robi współcześnie

Warsztaty instrumentalne – oparte na grze na instrumentach melodii ludowych, zaznajamianiu się z różnicami w praktyce wykonawczej, trzymaniu instrumentów, występowaniu ich w kapelach ludowych. Uczestnicy warsztatów poznają ciekawostki dotyczące tego, jak powstawały te instrumenty, nauczą się również łączyć grę ze śpiewem. Na zakończenie warsztatów odbędą się próby do koncertu.

Cykl warsztatów potrwa około 8 tygodni:

warsztaty wokalne: 4 spotkania raz w tygodniu po 1 godzinie

warsztaty instrumentalne: 4 spotkania raz w tygodniu po 1 godzinie

___________________________________________________________________

Organizator: Stowarzyszenie OPAK

Partnerzy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,

Patronat medialny: TVP Opole,  Kulturalne Opole.pl , Tektura Opolska ,

Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.