sztuka nie śpi 04.01.10 – 30.07.2010

tarnów opolski

Projekt “Sztuka Nie Śpi” trwał od stycznia do lipca 2010 roku. W tym czasie, mieszkańcy Tarnowa Opolskiego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach plastyczno – fotograficzno – graficznych.

W celu umożliwienia kobietom i mężczyznom wzięcia udziału w projekcie, Opolski Projektor Animacji Kulturalnych wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zapewnili opiekę na dziećmi uczestników.

Projekt rozpoczął się zajęciami z zakresu plastyki z trenerem – Krzysztofem Skolarczyk. Uczestnicy poznawali takie pojęcia jak barwa, kompozycja, gama. Tworzyli w grupach własne instalacje, malowali, rysowali.

Po bloku plastycznym nastąpiło spotkanie z ekspertem ds. Camery obcury. Pokaz tej najprostszej camery miał uświadomić uczestnikom , iż nawet najprostszą puszką po kawie można wykonać zdjęcie, wystarczy wiedzieć jak.

Spotkanie było wprowadzeniem do zajęć fotograficznych. W ciągu kilku następnych tygodni trener Anna Marcinkowska uczyła uczestników pracy w ciemni, pracy z camerą obcurą oraz tłumaczyła na co należy wracać uwagę by wykonać dobre zdjęcie. Nabytą wiedzę uczestnicy mogli wykorzystać w trakcie plenerów fotograficznych, w trakcie których fotografowali Tarnów Opolski co miało na celu wzbudzić identyfikację z własnym miejscem zamieszkania.

Zdjęcia z plenerów wykorzystywane były w trakcie zajęć z grafiki komputerowej. Uczestnicy projektowali przypinki z własnymi zdjęciami oraz plakaty, promujące wystawę ich zdjęć.

25 czerwca odbyła się konferencja podsumowującą projekt Sztuka Nie Śpi. Już następnego dnia -26 czerwca – na placu przy OSP w Tarnowie Opolskim wszyscy uczestnicy wspólnie przygotowywali wystawę własnych zdjęć. Każdy uczestnik wykonywał plansze na której ukazywał swój Tarnów Opolski. Podsumowaniem 4 miesięcznych warsztatów, była również Mapa Naszego Sąsiedztwa – mapa Tarnowa Opolskiego, na której oznaczone były zdjęciami uczestników najważniejsze miejsca w miejscowości. W trakcie wystawy uczestnicy rozdawali mieszkańcom Tarnowa Opolskiego przypinki z wykonanymi przez nich zdjęciami.

Projekt „Sztuka Nie Śpi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Linki

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/591135.html
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100216/POWIAT01/236996671
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100629/POWIAT01/288541423
http://opolskie.ngo.pl/x/514247;jsessionid=142AA19060F607298797B5240545970B