Kategoria:

warsztaty

Data:

09 lipca 2017
10:00 - 16:00

Lokalizacja:

miejsce x

Znać język obcy dla wielu to tak jak posiadać przepustkę do lepszego życia. Pomaga w odnalezieni pracy, w podróżach i w dostępie do wiedzy. Jednak każdy, kto uczy się języka obcego w pewnym momecie napotyka bariery, trudności, które utrudniają swobodne porozumiewanie się w innym niż ojczystym języku.
Warsztat pn. „JĘZYKOWE OBCOwania” realizowany z wykorzystaniem narzędzi Psychologii Procesu pomoże zrozumieć mechanizm naszych wewnętrzych barier związanych z używaniem/ rozumieniem języka obcego, którego się uczymy.
W ramach warsztatu zajmiemy się wewnętrznym krytykiem, który nie pozwala rozwinąć językowych skrzydeł oraz odnajdziemy w sobie te części siebie, które stają się aktywne, gdy zmieniamy język komunikacji. Ostatnia część warsztatu nawiązuje do koncepcji Noama Chomskiego i jego podziału języka na strukturę głęboką i powierzchniową. Będziemy poszukiwać w sobie uniwersalnej kompetencji- twórczej właściwości umysłu będącej podstawą rozwoju umiejętności komunikacyjnych u ludzi,
ZOBACZ VIDEO:https://web.facebook.com/pg/Psychoterapia-psychologia-procesu-w-Opolu-346566089077599/videos/?ref=page_internal
KOSZT: 100, 00 pln/osoba. Zgłoszenia do dnia 5 lipca na maila bereznickaanna@gmail.com. Obowiązuje zaliczka w wysokości 50, 00 zł. Numer konta podany zostanie mailowo po otrzymaniu zgłoszenia.