Zgłoszenia: fotomaraton.opole@gmail.com
Anmeldungen: fotomaraton.opole@gmail.com

[PL] Fotomaraton Opole# Znamy się?

Tego jeszcze nie było! Pierwszy Fotomaraton w Opolu!

Maraton fotograficzny to rodzaj konkursu fotograficznego. Jego uczestnicy otrzymują kilka tematów, które są częścią tematu przewodniego (w tym przypadku: Kennen wir uns? – Znamy się?) i wyruszają w miasto. W mieście wykonują serię zdjęć dla każdego otrzymanego tematu, nasępnie wracają do bazy (Miejsce X) i do każdego tematu wybierają tylko jedno zdjęcie, które weźmie udział w konkursie. Podobne imprezy odbywają się regularnie już między innymi w Berlinie, Szczecinie, czy Katowicach. Przyszła pora na Opole! Pilotażowy projekt odbędzie się już 3 grudnia 2016 roku i miejmy nadzieję, stanie się opolską tradycją.
Nasz projekt wspierają między innymi: Fundacja 2.8 (podejmująca na rynku opolskim różnego rodzaju inicjatywy związane z fotografią), Jarosław Małkowski (Agencja Fotograficzna Bankfoto, Opole z lotu ptaka), Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, OPAK, …

TEMAT: Znamy się? – Kennen wir uns?

W czerwcu 2016 roku minęła 25 rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.
W Opolu pojęcie „polsko- niemieckie sąsiedztwo” ma takie samo znaczenie jak w Berlinie czy Warszawie, ponieważ „sąsiedztwo” jest tu odczuwalne i przeżywane na co dzień. Ale co widać z niego faktycznie w życiu codziennym?
Unaocznimy je już wkrótce! Poprzez nasz Fotomaraton!
O co chodzi? Jak powinno to wyglądać?
Chodzi o to, by poznać miasto od innej strony, nieco inaczej spojrzeć na codzienność miasta, w zwykłości odkryć niezwykłość. Spojrzeć za fasadę, ludzi dostrzec inaczej. A to wszystko poprzez obiektyw aparatu fotograficznego/smartphona.

ZASADY:

– W Fotomaratonie może wziąć udział każdy, kto czerpie przyjemność z fotografowania. Wystartować można w pojedynkę lub w grupie.
(Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych).

– Udział w Fotomaratonie jest bezpłatny.

– W wyznaczonym czasie uczestnicy muszą zrobić określoną liczbę zdjęć do zadanego tematu pobocznego, które będą również pasowały do głównego tematu jakim jest „Za dobre sąsiedztwo”. Interpretacje tematów pozostawiamy uczestnikom, ale powinny być one rozpoznawalne.
W ciągu 4 godzin uczestnicy wykonają fotografie do 6 zadanych tematów.

– Tematy muszą być fotografowane w określonej kolejności. Osoby nie przestrzegające tego zostaną zdyskwalifikowane.

– Złożenie wybranych fotografii.
Wszyscy uczestnicy muszą przedłożyć wykonane przez siebie fotografie do godziny
Wykonane fotografie należy przekazać jury poprzez wysłanie je mailem, oddanie karty sd lub pendrive’a z zapisanymi fotografiami. Fotografie będą przyjmowane wyłącznie w formacie jpg.

– Jeśli oddanych fotografii będzie więcej lub mniej niż jest to wymagane, uczestnik/grupa uczestników zostają niestety zdyskwalifikowani.

UWAGA:
Fotografie, które zostały wykonane poza wyznaczonym czasem trwania konkursu, ich kolejność nie zgadza się albo jeśli regulamin konkursu został złamany w inny sposób, nie będą poddane ocenie jury. Zabronione jest również przedkładanie fotografii, które przedstawiają treści pornograficzne, brutalne lub inne prawnie zabronione.

PLAN Fotomaratonu:

Uczestnicy Fotomaratonu meldują się w Miejscu X (ul. Sienkiewicza 20, w oficynie o godz. 11.00), otrzymują identyfikator i szczegółowy plan imprezy. Punktualnie o godzinie 12.00 otrzymują kopertę z sześcioma tematami. Po zrobieniu serii zdjęć, wracają do bazy Maratonu, wybierają jedno zdjęcie do jednego tematu, które zostaje wgrane na komputer. Wybrane zdjęcie będzie przedstawione do oceny jury. Po zdaniu ostatniego zdjęcia biorącego udział w konkursie, uczestnicy mają czas wolny, podczas którego biorą udział w wystawie – jurorzy/jurorki w tym czasie wybierają zwycięskie zdjęcia. Wieczorem odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy, wręczenie dyplomów uczestnictwa i nagród. Tematy fotograficzne są ściśle związane z tematyką stosunków polsko-niemieckich i zmuszają niejako uczestników Fotomaratonu do kreatywnego odkrywania polsko-niemieckiej historii Opola, poszukując miejsc nietuzinkowych w których mogą wykonać konkursowe fotografie.

11.00 – zbiórka w Miejscu X

11.00-12.00 – Warsztat wprowadzający i rozdanie identyfikatorów, tematów konkursowych

12.00 – Start konkursu – uczestnicy/uczestniczki wyruszają w miasto

12.00 – 16.00 – Czas na wykonanie serii fotografii

16.00 – Ostateczne zdanie przez uczestników wybranych fotografii, które zostaną poddane ocenie jury

————————–————————–————————–————

[DE] Fotomarathon Opole „Kennen wir uns?”

In diesem Jahr wurde das 25-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages gefeiert. In Oppeln haben diese Begriffe noch einmal eine ganz andere Bedeutung als in Berlin oder Warschau. Denn die Nachbarschaft wird hier täglich gelebt. Aber was sieht man von ihr eigentlich im Alltag?

Wir machen sie sichtbar. Mit einem Fotomarathon!

Wie soll das aussehen?
Es geht darum, die Stadt anders kennenzulernen, den Blick von dem Alltäglichen abweichen lassen, in Gewöhnlichem ungewöhnliches entdecken. Hinter Fassaden zu blicken, Leute anders wahrzunehmen. Und das mit der Kamera festzuhalten.

In einer vorgegebenen Zeit muss jeder Starter/jede Startergruppe eine bestimmte Anzahl Fotos schießen. Zu jedem Foto gibt es ein Unterthema, was thematisch umgesetzt werden muss und welches zu dem Oberthema („Kennen wir uns?”) passt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob mit dem Handy oder einer professionellen Kamera, ob bunt oder schwarz-weiß, das ist völlig egal.

Die Bilder werden von einer professionellen Jury bewertet. Die Gewinner werden vom Veranstalter informiert.

Datum: 3. Dezember 2016
Wo? Miejsce X, ul. Henryka Sienkiewicza 20 (im Hof), Opole
Wann? Start ist um 11 Uhr mit einer kurzen Einweisung. Dann geht es raus in die Stadt. Miejsce X bleibt die Basis, wo es etwas zu Essen, einen heißen Tee und auch Hilfe gibt 😉

Das Projekt wird unter anderem vom Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln, dem Haus der Deutsch – Polnischen Zusammenarbeit, Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych (OPAK), Fundacja 2.8, Jarosław Małkowski (Bankfoto, „Opole z lotu ptaka”) unterstützt .

REGELN:

– Beim Fotomarathon Oppeln darf JEDER teilnehmen, der Spaß am Fotografieren hat. Gestartet werden kann einzeln oder in Gruppen.

– Die Teilnahme ist kostenlos.

– In einer vorgegebenen Zeit müssen die Starter eine bestimmte Anzahl an Foto zu einem festgelegten Unterthema fotografieren, was zum Oberthema „Kennen wir uns?“ passt. Wie die Themen interpretiert sind, ist jedem selbst überlassen. Sie sollten aber erkennbar sein.
4 Stunden = 6 Bilder

– Die Themen müssen in der vorgegebenen Rheinfolge fotografiert werden. Wer diese nicht einhält, wird leider disqualifiziert.

– Abgabe: spätestens zur Deadline 16 Uhr müssen alle Starter / Startergruppen die Bilder abgegeben haben. Das kann per Mail, Speicherkarte oder USB-Stick geschehen.
Nur JPG – Dateien können angenommen werden.

– Wer mehr oder weniger Bilder als vorgegeben abliefert, muss leider disqualifiziert werden.

ACHTUNG: Bilder, die außerhalb der Wettbewerbszeiten gemacht wurden, deren Reihenfolge nicht stimmt oder die in anderer Weise gegen die Regeln verstoßen, werden nicht in die Bewertung mit einbezogen. Es dürfen keine Fotos mit pornografischen, gewaltverherrlichenden oder anderen rechtlich bedenklichen Inhalten eingereicht werden.

Ablauf:

Die Teilnehmer melden sich im Miejsce X. Wer sich nicht vorher per Mail anmelden konnte, kann sich spontan noch vor Ort eintragen. Jeder erhält eine Startnummer und einen genauen Plan für die Veranstaltung. Pünktlich um 12 Uhr werden die Umschläge mit den Themen verteilt.
Spätestens um 16 Uhr müssen alle im Miejsce X ihre sechs Fotos abgegeben haben. Es dürfen nicht mehr oder weniger als sechs Bilder eingereicht werden, zu jedem Unterthema eines. Die ausgewählten Bilder werden an die Jury vorgelegt, die Jury wird die Bilder bewerten.

11:00 – Anmeldung im Miejsce X

11:00 – 12:00 Einleitungsworkshop, Vergabe der Startnummer und Themen

12:00 – 16:00 Fotografiert!

16:00 – Abgabe

Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 3 dni od konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
Nagrody zostaną wręczone podczas wystawy zwycięskich zdjęć. Data zostanie podana do wiadomości do 6 grudnia 2016 roku.